Effektiv byggeplasslogistikk - Spar tid og penger

I byggebransjen står vi daglig ovenfor en rekke HMS relaterte utfordringer. En av dem er å få transportert materiell fra bakkenivå og inn i etasjen de skal monteres. Dagens metoder er tunge for personellet, tidkrevende og fører altfor ofte til skader på mennesker og bygning. Disse utfordringene har vi gjort noe med. Løsningen er Liftroller®  

Innløftsystemet Liftroller® danner en transportbane gjennom vindu i etasjen materiellet skal brukes. Materiellet løftes direkte fra kranbil opp på Liftroller og dras så inn gjennom vindusåpningen. Ved hjelp av Liftwagon® plasseres så materiellet på opplagsbukker. Slik fraktes tunge gjenstander raskt, enkelt og sikkert til ønsket etasje uten at arbeiderne trenger å foreta tunge løft. 

Liftroller® - step by step

Liftroller
Gipsbukk plasseres i spor

På Liftwagon er det tre nedsenkede spor for gipsbukker. Plasser gipsbukk i sporet som passer for det du skal rulle inn. Denne ligger da klar slik at lasten er understøttet når vognen senkes ned der hvor lasten ønskes plassert.

Liftroller
Last kranes opp på Liftroller

Kranfører heiser lasten fra bakkenivå og opp på Liftroller. De som står oppe og tar imot, hjelper til å sentrere lasten midt på rullene.

Liftroller
Last rulles på Liftwagon

Når stropper på kran er slakke, og last hviler på Liftroller, hektes stropper av og lasten rulles inn på Liftwagon. Med et enkelt håndgrep låses alle rullene på Liftwagon slik at lasten ligger trygt. Kran kan returnere til bakkenivå for å hente neste pakke.

Liftroller
Last settes på gipsbukker

Last plasseres på gipsbukker på egnet sted, og vogn frigjøres til å hente neste last.

Liftroller
Neste pakke allerede klar

Innen man er tilbake til Liftroller ligger neste last og venter på å trilles inn. Raskt, sikkert og enkelt! En leveranse bestående av 8 kolli gips og 2 kolli stendere, levert med kranbil, vil være plassert i riktig etasje 3 ganger raskere og legger samtidig beslag på 66 % mindre av arbeidsstokken for å utføre denne operasjonen. Penger spart i alle ledd!!

1
2
3
4
5

Produktanbefalinger

Image

Det var utrolig effektivt å ta gipspakkene inn i bygget ved hjelp av Liftroller. I mange tilfeller, spesielt på rehab jobber, så er det ofte en utfordring å få gips opp i etasjen det skal brukes i. Det innebærer ofte mye bæring og tunge løft. Med Liftroller gikk inntransporten lekende lett. Det var bare å rulle gipspakkene inn vinduet og dra de videre på den medfølgende vognen. Vognen var smidig å håndtere selv på trange steder siden den svinger på alle fire hjulene. Det å få plassert gipsen rett på gipsbukker med vognen sparer oss også for mye håndtering.

 

“

Det var utrolig effektivt å ta gipspakkene inn i bygget ved hjelp av Liftroller.

Marius Kaland, chief site safety officer Byggmester Markhus AS

Tilleggsutstyr i Liftroller® serien

Product image

Liftwagon®

Liftwagon® er en materialvogn som er spesiallaget for å brukes sammen med Liftroller. Den er, som Liftroller, satt sammen av flere deler i aluminium, noe som gjør den lett og sterk. Les mer om Liftwagon på produktsiden.

Produktside