Liftroller® - Smartere byggeplass logistikk

Liftroller® er lett å bære opp trappene da den hovedsakelig er laget av aluminium. Den er også lett å montere. Våre kunder tilbakemelder at de bruker 10-15 minutter på monteringen når de har lært seg teknikken. Siden Liftroller® klemmes på yttervegg og spennes fast mellom dekker, er det ikke behov for verktøy under montering, og den etterlater heller ikke hull som må utbedres etter at den er fjernet. Åpning tettes med x-finer el.l mellom hver gang den brukes.

Siden Liftroller® monteres i eksisterende åpninger i fasaden, kan den bli stående helt til den avsluttende fasen av byggeprosjektet. Man må ikke fjerne den i god tid før overlevering for å rekke å tette igjen en midlertidig åpning i fasaden, slik som ved bruk av byggheis eller landingsplattformer. Alle fag har god nytte av Liftroller® Våre kunder tar inn alt fra gips og stenderverk, til gulvtepper, ventilasjonsanlegg, kjøkken, og europaller med maling og fliser, med mer.

  1. Tid er penger – Ved mottak av materiell går det med mye tid på bæring, noe som gir mindre tid til å produsere. Lossing av kranbil tar lang tid, og kraning koster. Kunder tilbakemelder at de bruker 1/3 av personellet og 1/3 av tiden målt mot hva de ville brukt om de ikke hadde hatt Liftroller. Slikt blir det penger av!

  2. HMS - Bæring og tunge løft sliter på arbeiderne. Gir både langtidsskader og akutte skader. Å lene seg langt ut av et vindu for å dra inn løse gjenstander hengende i stropp er heller ikke ufarlig. Dessuten kan gjenstandene falle ned og skade både mennesker og materiell på bakkenivå. Sykemelding av nøkkelpersonell er vanskelig å sette en prislapp på!

  3. Forskuttering av kostnader - På grunn av at det ikke er noen god metode å få inn innvendig material i ønsket etasje etter at bygget er lukket, blir disse ofte levert i en tidlig fase og blir liggende ubrukt og i veien i mange uker inne i bygget før de skal brukes. Å få materiellet inn i riktig etasje til rett tid har mange fordeler.

  4. Materielle skader - Det er ikke uvanlig med skader på vinduskarm ved bruk av dagens metode. Dette er dyrt å utbedre. Materiell som plasseres innvendig før bygget lukkes, blir ofte flyttet på mange ganger og blir skadet underveis.Ved bruk av heis vil åpningen før eller senere måtte lukkes for å fullføre bygget. Alt dette slipper man med Liftroller.

Vi er veldig positive til produktet og tror det vil bli etterspurt i byggebransjen, sier prosjektleder Roald Nesse i Byggmester Markhus til BA. Først og fremst kan Liftroller gi større fleksibilitet ved innlossing og mer gunstig logistikk på byggeplassen. Produktet er hendig og gjør det lett å frakte varer til aktuell etasje, noe som ellers ikke alltid er så enkelt når betongdekker er på plass og yttervegger er montert, sier Nesse.

“

Produktet er hendig og gjør det lett å frakte varer til aktuell etasje, noe som ellers ikke alltid er så enkelt når betongdekk er på plass og yttervegger er montert

Roald Nesse

Liftroller® - step by step

Liftroller
Gipsbukk plasseres i spor

På Liftwagon er det tre nedsenkede spor for gipsbukker. Plasser gipsbukk i sporet som passer for det du skal rulle inn. Denne ligger da klar slik at lasten er understøttet når vognen senkes ned der hvor lasten ønskes plassert.

Liftroller
Last kranes opp på Liftroller

Kranfører heiser lasten fra bakkenivå og opp på Liftroller. De som står oppe og tar imot, hjelper til å sentrere lasten midt på rullene.

Liftroller
Last rulles på Liftwagon

Når stropper på kran er slakke, og last hviler på Liftroller, hektes stropper av og lasten rulles inn på Liftwagon. Med et enkelt håndgrep låses alle rullene på Liftwagon slik at lasten ligger trygt. Kran kan returnere til bakkenivå for å hente neste pakke.

Liftroller
Last settes på gipsbukker

Last plasseres på gipsbukker på egnet sted, og vogn frigjøres til å hente neste last.

Liftroller
Neste pakke allerede klar

Innen man er tilbake til Liftroller ligger neste last og venter på å trilles inn. Raskt, sikkert og enkelt! En leveranse bestående av 8 kolli gips og 2 kolli stendere, levert med kranbil, vil være plassert i riktig etasje 3 ganger raskere og legger samtidig beslag på 66 % mindre av arbeidsstokken for å utføre denne operasjonen. Penger spart i alle ledd!!

1
2
3
4
5

Kjøp Liftroller – Spar penger

• Tidsbesparende

• Frigjør kapital - slipper å kjøpe inn materiell lenge før det skal brukes.

• Materiell levert i riktig etasje til riktig tid

• Unngå å flytte materiellet flere ganger før det skal brukes. 

• Bedrer sikkerheten.

• Sparer personellet for tunge løft

• Unngår skader på vinduskarmer.

• Reduserer klemfare.

Bestill Liftroller® i dag!

Tilleggsutstyr i Liftroller® serien

Product image

Liftwagon®

Liftwagon® er en materialvogn som er spesiallaget for å brukes sammen med Liftroller. Den er, som Liftroller, satt sammen av flere deler i aluminium, noe som gjør den lett og sterk. Les mer om Liftwagon på produktsiden.

Produktside