Vi har sett på hele prosessen fra lossing av lastebil, lagring av materiell, til å få avfall ut av bygget. Med Liftroller rulles gjenstander på inntil 1200 kg inn gjennom vindusåpninger i den etasjen du ønsker. For å få fraktet gjenstandene videre inn i bygget har vi utviklet løftevognen Liftwagon. Denne er, som Liftroller, bygget i aluminium for å gjøre den sterk og lett. Den er demonterbar slik at den kan bæres opp der hvor det ikke er mulighet å løfte den opp med kran. Med Liftwagon trilles gjenstanden dit dere ønsker og senkes ned på gipsbukker. Deretter trilles Liftwagon tilbake til Liftroller og henter neste materialpakke. 

Vår produktutvikler har jobbet i byggebransjen i flere år og selv erfart alle de tungvinte metodene som benyttes for å få gjenstander inn og ut av bygg. Dette, i tillegg til en rekke intervjuer av tømrere, baser og prosjektledere om deres hverdag, gjør at våre produkter er spesialutviklet for å løse konkrete utfordringer på byggeplasser. Vi jobber stadig med nye ideer for å gjøre arbeidsdagen enklere på byggeplass. Snart lanseres også et system for håndtering av bygningsavfall, som kan kombineres med eksisterende produkter. Dermed blir det mye enklere å få avfallet ut av bygg under oppføring.