Liftroller på studieresa

Som ett led i förberedelserna till BAUMA 2019 åkte vi i januari till München för att besöka BAU-mässan och se hur en mässa av den här storleken fungerar.

BAU äger rum på samma plats som BAUMA, men är med sina 250 000 besökare mindre än hälften så stor som BAUMA-mässan.

Det var en mycket givande resa. Vi kunde studera platsen för vår monter på BAUMA och fick många idéer om utformning av montern. Vi blev också lite mer bekanta med kulturen inklusive riktigt bra tyska bryggerier i äkta bayersk stil.