Centralpostbygget Copenhagen

HENT Danmark AS-prosjekt: Villa Copenhagen.

Å bygge om et ikonisk bygg i det travleste krysset i København har sine utfordringer. Å sperre gaten permanent var uaktuelt for myndighetene, HENT fikk knapt nok tillatelse til å sperre gaten midlertidig. Løsningen ble Liftroller. HENT hadde flere gode erfaringer fra bruk av Liftroller på ulike prosjekter i Norge, blant annet det ærverdige Brittania hotell i Trondheim. HENT DK valgte derfor å bruke Liftroller.

 

 

Ved å ta inn alt materiell ved hjelp av Liftroller, er vareheis ledig for andre fag og til persontransport. Dette gir oss en mye mer effektiv byggeplass.

ESKIL KULSETÅS

HENT- DANMARK