Liftroller AS efterlevnad av den allmänna dataskyddsförordningen

Senast reviderad 31 mars 2019.

Denna dataskyddsförordning avser Liftroller AS (”vi”). Vi ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som beskrivs i denna dataskyddsförordning. Information om hur du kontaktar oss finns längre ned på sidan.


1. Vilka vi lagrar personuppgifter om

Den allmänna dataskyddsförordningen omfattar vår behandling av personuppgifter om följande personer:

  • Kontaktpersoner hos våra leverantörer, samarbetspartner och kunder
  • Besökare till vår webbplats
  • De som ställer frågor till oss via kontaktformuläret på vår webbplats


2. Vilka vi delar personuppgifterna med

Våra leverantörer av IT-tjänster har tillgång till personuppgifterna, om dessa är lagrade hos leverantören eller på annat sätt tillgängliga för denne via avtal med oss. Leverantörerna behandlar personuppgifterna i enlighet med vårt avtal för personuppgiftsbehandling och våra instruktioner. Leverantörerna får använda personuppgifterna enbart i de syften som vi har fastställt, och som beskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen.


3. Lagring av personuppgifter

För användare som skickar in formuläret på webbplatsen lagras de uppgivna personuppgifterna. Förfrågningar raderas efter ett år.


4. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Vilka rättigheter du har är beroende av aktuella omständigheter.

Återkallande av samtycke: Om du har samtyckt till att erhålla nyhetsbrev från oss kan du när som helst återkalla detta samtycke. Vi har gjort det enkelt för dig att avböja nyhetsbrev vid denna typ av förfrågningar via en länk till ett avregistreringsformulär. Om du har samtyckt till annan form av behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke genom att skicka en sådan begäran till oss.

Begäran om insyn: Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För att säkerställa att personuppgifter lämnas ut till rätt person kan vi kräva att sådan begäran görs skriftligt eller att din identitet verifieras på annat sätt.

Begäran om korrigering eller radering: Du kan begära att vi korrigerar felaktiga uppgifter som vi har om dig, eller att radera dina personuppgifter. Vi kommer att så långt möjligt tillmötesgå en begäran om radering av personuppgifter. Om tungt vägande skäl mot detta föreligger, till exempel att vi måste lagra personuppgifter av dokumentationsskäl, kan vi emellertid neka radering.

Dataflyttning: I vissa situationer kan du få tillgång till dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om tekniskt möjligt kan personuppgifter i vissa fall överföras till annat företag.

Klagomål till tillsynsmyndighet: Om du har invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter kan du framföra din klagan till norska Datatilsynet (motsvarigheten till svenska Datainspektionen).


5. Säkerhet

Vi har upprättat rutiner för säker hantering av personuppgifter. Åtgärderna avser både tekniska och organisatoriska aspekter. Vi utvärderar regelbundet säkerheten i alla centrala system som används för hantering av personuppgifter, och har avtal med leverantörerna av dessa system som innebär att de ansvarar för tillfredsställande informationssäkerhet.

Endast personal som har behov av personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till personuppgifterna. Vi har fastställt interna IT-riktlinjer och genomför regelbundet utbildning av våra anställda i IT-systemens säkerhet och användning.


6. Ändringar av den allmänna dataskyddsförordningen

Vi kan komma att göra smärre ändringar av den allmänna dataskyddsförordningen. Den aktuella versionen återfinns alltid på vår webbplats. Vid viktiga ändringar skickar vi ett meddelande om detta.


7. Kontakta oss

Om du har några frågor eller kommentarer avseende den allmänna dataskyddsförordningen, eller om du vill utöva dina rättigheter avseende lagring av dina personuppgifter, kan du ta kontakta oss enligt nedan:

Liftroller AS
Leirvikåsen 39B
5179 Godvik
Norge

E-post: post@liftroller.no
Tel: +47-901 68 588


8. Kakor

Den här webbplatsen använder kakor. En kaka är en fil som din webbläsare lagrar på din enhet, och som gör att webbplatsen känner igen dina tidigare besök. Både webbplatsen och dess samarbetspartner kan utnyttja kakor. Syftet med kakor är bland annat:

  • Statistiskt, vilket inkluderar registrering och analys av trafik och användningsmönster
  • Utveckling och förbättring av webbplatsen

En kaka innehåller inga personuppgifter och kan inte användas för att identifiera användaren.

Genom att besöka webbplatsen samtycker du till att kakor lagras av din webbläsare. Om du inte vill lagra kakor kan du ändra inställningarna för kakor i din webbläsare. Mer information om hur du gör detta finns i hjälpinformationen eller dokumentationen till din webbläsare. Du kan även radera befintliga kakor. Om du väljer att radera kakor eller avböja lagring av kakor kan vissa funktioner fungera sämre på vissa webbplatser.