Utfordringene med å få inn materiell i det fredede bygget gjorde at Stoltz Entreprenør måtte tenke nytt

Tidligere Botanisk Laboratorium i Jahnebakken 5 er bygget om til senter for miljø og klimaforskning. Alt eksteriør er fredet, men inne ble det bygget en helt ny planløsning som ivaretar dagens krav til arbeidsmiljø i et moderne forsknings- og undervisningsmiljø.

Stoltz og underentreprenør Byggmester Markhus AS har hatt god bruk for Liftroller til inntransport av flere tonn med gipsplater.

 

Det var utrolig effektivt å ta gipspakkene inn i bygget ved hjelp av Liftroller, sier Marius Kaland, hovedverneombud hos Byggmester Markhus.

 

I mange tilfeller, spesielt på rehab jobber, så er det ofte en utfordring å få gips opp i etasjen det skal brukes i. Det innebærer ofte mye bæring og tunge løft. Med Liftroller gikk inntransporten lekende lett. Det var bare å rulle gipspakkene inn vinduet og dra de videre på den medfølgende vognen. Vognen var smidig å håndtere selv på trange steder siden den svinger på alle fire hjulene. Det å få plassert gipsen rett på gipsbukker med vognen sparer oss også for mye håndtering.

Vi ser alltid etter løsninger som kan lette arbeidet med å få materiell inn i byggene. Vi hadde lyst til å prøve Liftroller på dette prosjektet, og vi sitter igjen med gode erfaringer, sier prosjektleder Gisle Clemetsen i Stoltz Entreprenør.

Innlossingen av materiell gikk mye raskere, og tømrerne var svært fornøyd med å slippe de tyngste løftene.

MARIUS KALAND

CHIEF SITE SAFETY OFFICER BYGGMESTER MARKHUS AS