Utmaningarna med att forsla in material i den kulturminnesmärkta byggnaden tvingade Stoltz Entreprenør att tänka om

Den byggnad som tidigare var Botanisk Laboratorium på Jahnebakken 5 har byggts om till ett center för miljö och klimatforskning. All exteriör är oförändrad, men inuti skapades en helt ny planlösning som uppfyller dagens arbetsmiljökrav i en modern forsknings- och undervisningsmiljö.

Stoltz och dess underentreprenör Byggmester Markhus AS har haft stor användning av Liftroller för inforsling av flera ton gipsskivor.

Det var otroligt effektivt att forsla in gipskollina i bygget med hjälp av Liftroller säger Marius Kaland, huvudskyddsombud vid Byggmester Markhus.

I många situationer, speciellt vid renoveringsjobb, är det ofta en utmaning att få upp gipsskivorna till det våningsplan där de ska användas. Det innebär ofta mycket bärande och tunga lyft.

Med Liftroller gick inforslingen lekande lätt. Det var bara att rulla in gipskollina genom fönstret och dra dem till rätt plats med den tillhörande vagnen. Vagnen var smidig att hantera även i trånga utrymmen tack vare att alla fyra hjulen är svängbara. Då vi kunde placera gipsskivorna direkt på bockar med hjälp av vagnen slapp vi också mycket manuell hantering.

– Vi letar alltid efter lösningar som kan underlätta arbetet med att forsla in material i byggnaden. Vi ville prova Liftroller i det här projektet, och våra erfarenheter är goda säger projektledare Gisle Clemetsen vid Stoltz Entreprenør.

Det var otroligt effektivt att forsla in gipskollina i bygget med hjälp av Liftroller.

MARIUS KALAND

HUVUDSKYDDSOMBUD BYGGMESTER MARKHUS AS