SIKRERE

 

  • Reduserer fare for skade på arbeidere og øker sikkerheten

Improviserte anordninger for inntransport er dessverre et vanlig syn i vår bransje. Gjenstander som faller ned som følge av materialpakker som er stroppet løst for å dras inn vindu er en gjenganger. Med Liftroller kraner man inn hele pakker uten å splitte dem, og dermed elimineres denne risikoen. Liftroller er en utprøvd og godkjent løsning som fungerer hver gang.

 

  • Slipper bæring og tunge løft, gir mer arbeidsglede.

Arbeidere som brukes en hel arbeidsdag på å bære inn materiell blir utslitt og demotivert. Med Liftroller slipper de å bære. De kan heller bruke tiden sin på det de har utdannet seg til. De er tross alt spesialister på å bygge, ikke bære.

 

  • Stor reduksjon i både langtidsskader og akutte skader.

Som nevnt over så er ikke bæring det gøyeste arbeiderne vet. Og noen ganger går det ekstra ille og de blir sykemeldt. Både som følge av akutte ryggproblemer, og kanskje verre; Senskader som fører til at de må omskoleres eller uføretrygdes som følge av slitasje. Dette er kritisk for den det gjelder, men også for selskapet som mister nøkkelpersonell som er vanskelig å erstatte med tanke på all kunnskapen de sitter inne med. Å legge til rette med de hjelpemidler som finnes er derfor en veldig god investering.

Vi har løst disse utfordringene:

Spar penger med denne metoden: