Säkrare

 

Minskar skaderisken för arbetarna och ger ökad säkerhet

Improviserade metoder för inforsling av material är dessvärre en vanlig syn i vår bransch. Material som faller till marken till följd av att för löst slingade materialpaket forslas in genom ett fönster händer med jämna mellanrum. Med Liftroller forslas hela paketet in med kran, vilket eliminerar dessa risker. Liftroller är en beprövad och godkänd lösning som fungerar i alla situationer.

 

Eliminerar manuella, tunga lyft och ger mer arbetstillfredsställelse.

Arbetare som måste bära material en hel arbetsdag blir utslitna och omotiverade. Med Liftroller slipper de bära och kan istället använda mer tid till det som de är utbildade till. De är trots alt experter på att bygga, inte att bära.

 

Minskar både långvariga och akuta skador.

Som nämnts ovan finns det betydligt roligare saker att göra för en duktig byggare än att bära material. Och ibland går det illa och de måste sjukskriva sig. Ofta till följd av akuta ryggproblem, och ibland ännu värre i form av senskador med konsekvenser som omskolning eller sjukpensionering till följd av förslitningsskador. Detta är allvarligt för den drabbade personen, men även för företaget som mister viktig arbetskraft som är svår att ersätta med tanke på all den förvärvade kunskapen. Att förebygga med hjälp av de hjälpmedel som finns att tillgå är därför en väldigt klok investering.

 

Vi har löst dessa utmaningar:

Spara pengar med den här metoden: