Snabbare

 

Inget driftstopp

Liftroller är en helt mekanisk produkt utan elmotorer, manöverpanel eller andra komplicerade komponenter som kan haka upp sig eller gå sönder. Våra kunder upplever därför att Liftroller är betydligt tillförlitligare än andra lösningar som de har provat tidigare.

 

Mindre tidsåtgång för inforsling av material

Vi har gjort jämförelser med andra metoder som används i branschen för inforsling av material. Om många kollin med material behöver forslas in i en flervåningsbyggnad så är Liftroller den effektivaste metoden. Materialet levereras oftast med kranbil, och istället för att mellanlagra det på marken eller lyfta in det med kran till en materialvagn på marknivå, så går det mycket snabbare att forsla in materialet direkt från lastplanet genom ett fönster på det våningsplan där materialet ska användas. Liftroller kan användas även vid bortforsling av storsäckar med byggavfall ur byggnaden.

 

Mindre väntan

Med en utvändig bygghiss är det vanligt att arbetare måste vänta medan andra använder hissen. Tid slösas ofta bort på grund av detta. Med Liftroller forslas kollit in på rätt våningsplan på några få minuter, och de som använder hissen berörs inte av materialleveransen, och vice versa.

 

Färre arbetare för att utföra jobbet

Med Liftroller kan två personer på kort tid tömma en lastbil med material. Detta sparar väldigt mycket tid, speciellt jämfört med om en massa folk ska bära in allt material som behövs. Även vid användning av bygghiss krävs oftast tre personer för att skjuta en materialvagn uppför branta ramper. Med Liftroller tillhör branta ramper det förflutna.

 

Inget krav på markhyra sparar tid och pengar

På trånga stadsgator är det ofta nödvändigt att hyra mark för utvändig bygghiss eller kran samt för mellanlagring av material och byggavfall. För Liftroller krävs inte detta. Kranbilen kan lyfta in allt material snabbt, enkelt och säkert genom fönstret. Den kan även forsla ut byggavfallet och transportera det till en återvinningsstation.

Vi har löst dessa utmaningar:

Spara pengar med den här metoden: