Liftroller på Bygg Reis Deg 16.-19. Oktober 2019

Vi ser frem til å møte deg på bygg reis deg! Bygg Reis Deg 16.-19. Oktober 2019

Bygg Reis Deg logo 2019

Bygg Reis Deg arrangeres annethvert år og er byggenæringens viktigste møteplass i Norge. Den samler nærmere 50.000 besøkende og 500 utstillere fra inn og utland.

Vi deltar for 3 gang og gleder oss stort til å møte gamle og nye kunder.

Du finner oss på stand E 04-26.

ÅPNINGSTIDER  16. – 19. oktober 2019
Onsdag – Fredag kl. 10 – 19
Lørdag kl. 10 – 18