Close
Skip to content
Liftroller Wall

Liftroller Table – Bord med ruller som forlenger transportbanen inn i bygget.

Liftroller Table er et bord med ruller i topprammen som er utviklet for å kunne forlenge transportbåndet til Liftroller Wall. Med et forlenget transportbånd vil du kunne rulle materialpakker og utstyr lengre inn i bygget før det håndteres videre. Bordene egner seg godt i bygg med trange passasjer, hvor det ikke er plass til å kjøre rundt med en materialvogn.

Liftroller Table har justerbare føtter slik at de lett kan tilpasses høyden som Liftroller Wall er satt til. Wall modellen har et naturlig fall innover for å sikre at lasten ruller inn, ikke ut. For å få en jevn overgang til rullene på Liftroller Table er føttene her utstyrt med en finjustering slik at man kan justere ønsket fall.

På det siste bordet plasseres en laststopper som hindrer lasten å rulle av forlengerbordene. Bordene koples enkelt sammen i hverandre, og man kan forlenge så langt man ønsker innover i rommet. Hvert bord tåler en belastning på 1200 kg.

To Liftroller Table som er festet sammen

Oppsummering av de viktigste egenskapene

  • Ruller i topprammen
  • Mekanisme for sammenkobling av flere bord
  • Justerbare føtter for høydetilpasning
  • Medfølgende stopper for sikring av last
  • Laget av aluminium
  • Leveres demontert
  • Lett å montere og demontere
  • Kan enkelt forflyttes i håndterbare deler.
  • Solid, tåler 1200 kg.
Liftroller Table med stopper

Tekniske spesifikasjoner

Minimum høyde ruller930 mm
Maksimum høyde ruller1255 mm
Bredde rullebord800 mm
Lengde rullebord800mm
Total vekt47 kg*
Maksimum belastning1200 kg

*  Demonteres enkelt uten verktøy, slik at den kan bæres i håndterbare deler.

animert bilde av Liftroller Table

Snakk med oss om utleie

Hvert byggeprosjekt er unikt, og vi hjelper deg med å velge hvilke av produktene som egner seg best ut fra hvilke muligheter som er på din byggeplass.

Produkter

animert bilde av Liftroller Crane
Liftroller Table

I likhet med de andre produktene i Liftroller systemet, er Liftroller Crane laget i aluminium, og designet med fokus på å være lett å bære, montere, flytte, og bruke.

animert bilde av Liftroller Floor
Liftroller Table

Liftroller Floor er en innløftingssplattform med ruller utviklet for å løse inntransport og uttransport av materialleveranser der hvor man har åpninger helt fra tak til gulv.

animert bilde av Liftroller Wagon
Liftroller Table

Liftroller Wagon er en manuell hydraulisk materialvogn som er skreddersydd for bruk sammen med landingsplattformen Liftroller Wall.

animert bilde av Liftroller Wall
Liftroller Table

Liftroller Wall er en mobil innløftingsplattform med ruller som plasseres i vindusåpninger i bygget, og dermed danner et transportbånd for materiell som skal inn og ut av etasjene. 

Sist oppdatert: 23.09.2021