Skip to content

Personvernerklæring Liftroller AS

Sist revidert  november 2019.

Behandlingsansvarlig

Denne personvernerklæringen gjelder for Liftroller AS («vi»). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

1. Personopplysninger som lagres

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

 • Kontaktpersoner hos våre leverandører, samarbeidspartnere og kunder
 • Besøkende på våre nettsider
 • De som sender henvendelser til oss via kontaktskjema på våre nettsider

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, tittel/rolle, adresse, telefonnummer, e-postadresser, og arbeidssted.

I tillegg vil vi behandle personopplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av den enkelte avtale eller tjeneste.

2. Liftroller behandler personopplysninger til følgende formål

Informasjon vi samler fra deg kan bli brukt for å:

 • Tilpasse din opplevelse og svare for dine individuelle behov
 • Tilby tilpasset annonsørinnhold
 • Forbedre vår nettside
 • Forbedre kundestøtten og dine behov
 • Kontakte deg via epost
 • Skape en konkurranse, kampanje eller undersøkelse

3. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.

Vi lagrer de opplysningene du avgir når du benytter deg av vår kalkulator, og andre skjemaer på våre nettsider.

I tillegg lagrer vi adferdsmønster på vår nettside, det vil si opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

4. Cookies

Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å;

 • Registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet (statistikk)
 • Utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren.

Ved å gå inn på nettstedet samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren. Mer informasjon om hvordan du utfører dette finner du på Nettvetts nettsider. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på enkelte nettsteder.

 

5. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtalen med oss og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

For øvrig vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til dette.

 

6. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt behandles i våre systemer så lenge du eller din virksomhet er kunde, samarbeidspartner hos Liftroller AS.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

7. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss, i et maskinlesbart format.

Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til andre firmaer.

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

 8. Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver. Vi har vedtatt interne IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

 9. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside.

 10. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss slik:

Liftroller AS
Leirvikåsen 45, 5179 Godvik, Norway
Epost: post@liftroller.no
Tlf.: +47 415 85 100

Sist oppdatert: 14.09.2021