Close
Skip to content
Liftroller Wagon

Liftroller Wagon – Materialvognen med ruller for effektiv inntransport og plassering av bygg materiell

Liftroller Wagon er en manuell hydraulisk materialvogn som er skreddersydd for bruk sammen med landingsplattformen Liftroller Wall. Vognen er utstyrt med ruller på topprammen for bedre flyt i materialhåndteringen. Materialleveranser rulles direkte fra Liftroller Wall og over på vognen på en rask, enkel og sikker måte.

Liftroller Wall og Liftroller Wagon sett fra innsiden av bygningen

Det er tre nedsenkede spor i topprammen for plassering av gipsbukker, slik at man kan velge spor etter størrelse på last. Rullene i topprammen er utstyrt med brems slik at lasten ligger stabilt når vognen trilles til ønsket plassering.
Materialvognen svinger på begge akslinger, og er derfor svært lett å manøvrere i trange rom. Materialpakker senkes ned på gipsbukkene og frigjør vognen for neste materialleveranse.

Ergonomi og sikker materialhåndtering

Ved å plassere materialpakker direkte på gipsbukker, oppnår du riktigere arbeidshøgde når materialet skal håndteres på et senere tidspunkt.
Materialpakker som er plassert på gipsbukker er enklere å flytte på ved behov, uten at man trenger å sjaue for hånd.

Det er lettere å holde bygget rent når man får materiellet opp fra gulvet.

Glassvegger rulles inn fra Liftroller Wall og over på Liftroller Wagon på Bergen Rådhus

Montering og bruk

  • Liftroller Wagon er enkel og rask å demontere i fire bærbare deler.
  • Monteres og demonteres uten bruk av verktøy.
  • Kan dermed bæres i deler opp eller ned fra aktuell etasje der hvor bruk av kran eller andre hjelpemidler ikke er mulig.
  • Jekkehåndtaket er lett å ta av om man trenger å spare plass ved transport av vognen.
  • Dobbeltvirkende pumpe gjør at man pumper den raskt opp i ønsket høyde.
  • Vognen bremses enkelt av en person ved å trykke jekkehåndtaket ned mot hjulene.

NB! De fleste andre materialvogner som er designet for å løfte gips av og på gipsbukker, vil ha for liten løftehøyde for å kombineres med landingsplattformen Liftroller Wall.

animert bilde av Liftroller Wagon

Tekniske spesifikasjoner

Minimum høyde rullebord525 mm
Maksimum høyde rullebord1200 mm
Lengde rullebord1700 mm
Lengde vogn uten håndtak2019 mm
Lengde håndtak1037 mm
Bredde800 mm
Total vekt230 kg*
Maksimum belastning1200 kg

* Demonteres enkelt, uten bruk av verktøy, slik at den kan bæres I håndterbare deler.

Snakk med oss om utleie

Hvert byggeprosjekt er unikt, og vi hjelper deg med å velge hvilke av produktene som egner seg best ut fra hvilke muligheter som er på din byggeplass.

Produkter

animert bilde av Liftroller Crane
Liftroller Wagon

I likhet med de andre produktene i Liftroller systemet, er Liftroller Crane laget i aluminium, og designet med fokus på å være lett å bære, montere, flytte, og bruke.

animert bilde av Liftroller Floor
Liftroller Wagon

Liftroller Floor er en innløftingssplattform med ruller utviklet for å løse inntransport og uttransport av materialleveranser der hvor man har åpninger helt fra tak til gulv.

animert bilde av Liftroller Table
Liftroller Wagon

Liftroller Table er et bord med ruller i topprammen som er utviklet for å kunne forlenge transportbåndet til Liftroller Wall.

animert bilde av Liftroller Wall
Liftroller Wagon

Liftroller Wall er en mobil innløftingsplattform med ruller som plasseres i vindusåpninger i bygget, og dermed danner et transportbånd for materiell som skal inn og ut av etasjene. 

Sist oppdatert: 23.09.2021