Skip to content

Priser

Hvor mye sparer du ved å leie Liftroller systemet?

Er du bevisst dine faktiske kostnader på ditt byggeprosjekt? Godt planlagt bygg logistikk gir lavere utgifter, mer effektivitet og bedre flyt på byggeplassen.

Ved å bruke Liftroller systemet vil du oppnå besparelser både i form av tid, penger og helse.

Fleksibelt og effektivt

Liftroller systemet krever ikke noen riggplass på bakkenivå, og har dermed ikke de samme begrensningene på plassering som for eksempel en materialheis. Liftroller kan flyttes rundt etter hvert som det er behov for inntransport i andre deler av bygget. Kort avstand fra den åpningen materiellet tas inn til dit det skal brukes gir mer tid til å produsere fremfor å bruke tiden på å transportere internt i bygget.

Det å ha Liftroller til inn og uttransport av materiell og bygg avfall, gjør at heisene i bygget er ledig til andre ting, noe som gir en mer effektiv byggeplass. Heisene trenger heller ikke å være så store, og det er dermed penger spart på det også. Med Liftroller systemet trenger man heller ikke å tenke på begrensninger på lengden på det som skal inn, slik man må med heis. Tepperuller på 500 kg og 5 meters lengde er ingen utfordring med Liftroller systemet.

Pris og besparelser

Pris på leie av Liftroller systemet påvirkes av leieperiode og hvilke Liftroller produkter du trenger til ditt byggeprosjekt. For å få rådgivning på hvilken løsning som er ideell til ditt prosjekt, så anbefaler vi deg å ta kontakt med en av våre kunderådgivere. De har lang og bred erfaring med ulike byggeprosjekter, og vil gi deg et tilbud som passer ditt behov. Hver byggeplass har sine utfordringer når det kommer til logistikk, og vi har produktene og kunnskapene for å kunne å løse slike utfordringer sammen med deg.

Eksempler

Under følger noen eksempler som belyser faktiske kostnader ved materialhåndtering, og besparelser du oppnår ved å bruke Liftroller som logistikk løsning.

1. eksempel

3 pakker stålstendere, 1 pakke treverk og 6 pakker gips, skal inn i 3. etasje på et kjøpesenter:

Uten bruk av Liftroller
Alt materiell bæres for hånd opp trappene til 3. etasje.
6 mann i 7,5 time à kr 500,- = 22.500,-

Med bruk av Liftroller
Alt materiell kranes inn på Liftroller systemet i vinduet i 3. etasje, og transporteres på ruller til ønsket plassering.
2 mann i 3 timer à 500,- = 3.000,- inkludert tid brukt på montering og demontering av Liftroller.

Besparelse
Tidsbruken arbeiderene bruker på å forflytte materialet går betraktelig ned ved å bruke Liftroller systemet fremfor å bære.
22.500 – 3.000 = 19.500,- eks mva.

Prosjektet vil bli raskere ferdig da arbeiderne bruker mer tid på å produsere fremfor å sjaue. En ekstra bonus er at de ansatte vil være friske og opplagte til å kunne utføre tømrerarbeid fremfor å være utslitt og demotivert.

Snakk med oss om leie

Hvert byggeprosjekt er unikt, og vi hjelper deg med å velge hvilke av produktene som egner seg best ut fra hvilke muligheter som er på din byggeplass.