Skip to content

Priser

Hur mycket sparar du på att hyra Liftroller-systemet?

Har du koll på de faktiska kostnaderna i ditt byggprojekt? Välplanerad bygglogistik ger lägre utgifter, ökad effektivitet och bättre flöden på byggarbetsplatsen.

Genom att använda Liftroller-systemet uppnår du besparingar både i form av tid, pengar och hälsa.

Flexibelt og effektivt

 Liftroller-systemet kräver ingen markyta för montering. Den har därmed inte samma begräsningar vad gäller placeringen jämfört med exempelvis en materialhiss. Liftroller kan flyttas runt vartefter behov av inforsling uppstår i andra delar av bygget. Kort avstånd från den öppning där materialet tas in till den plats där det ska användas ger mer tid över till faktiskt produktion istället för interna transporter i bygget.

Genom att Liftroller används för in- och utforsling av material och byggavfall frigörs bygghissarna för andra ändamål, något som ger en effektivare byggarbetsplats. Hissarna behöver inte heller vara så stora, vilket gör att man kan spara pengar även på det. Med Liftroller-systemet behöver man inte heller tänka på begränsningar på längden på det som ska in, vilket man måste när man använder en hiss. Mattrullar men vikt på 500 kg och längd på 5 meter är inget problem med Liftroller-systemet.

Pris och besparingar

Hyrkostnaden för Liftroller-systemet påverkas av hyrperiod och vilka Liftroller-produkter du behöver till ditt byggprojekt. För att få rådgivning om vilken lösning som passar ditt projekt bäst så rekommenderar vi att du tar kontakt med en av våra kundrådgivare. De har lång och bred erfarenhet av olika byggprojekt och kommer kan ta fram ett erbjudande som passar dina behov. Varje byggarbetsplats har sina utmaningar när det gäller logistik, och vi har produkterna och kunskaperna för att kunna lösa dessa utmaningar tillsammans med dig.

 

Exempler

Nedan följer några exempel som belyser faktiska kostnader vid materialhantering och besparingar du uppnår genom att använda Liftroller som logistiklösning.

1. exempel

3 förpackningar av stålreglar, 1 förpackning av trävirke och 6 förpackningar av gipsplattor ska in på tredje våningen på ett köpcentrum:

Utan Liftroller

Allt material bärs för hand uppför trapporna till tredje våningen.
6 man i 7,5 timmar à kr 500:- = 22 500:-

Med Liftroller

Allt material forslas in via Liftroller-systemet i fönstret på tredje våningen och transporteras på rullar till avsedd plats.
2 man i 3 timmar à 500:- = 3 000:-
inklusive tid som läggs på montering och demontering av Liftroller.

Besparing

Den tid som arbetarna lägger på att förflytta materialet minskar avsevärt genom användning av Liftroller-systemet istället för att bära.

 22 500 – 3 000 = 19 500:- exkl. moms

Projektet blir klart snabbare eftersom arbetarna lägger mer tid på att producera istället för baxa runt material. En extra bonus är att arbetarna inte blir utslitna och omotiverade från start, utan är pigga och motiverade att utföra sina vanliga arbetsuppgifter.

Prata med oss om uthyrning

Varje byggprojekt är unikt och vi hjälper dig att välja vilken produkt som passar bäst efter dina förutsättningar