Skip to content

Om Liftroller

Liftroller AS är ett innovationsföretag i Bergen som i samarbete med ledande norska aktörer inom design och produktutveckling utvecklar nya produkter som förenklar arbetet på byggarbetsplatser. 

Du kan hyra alla våra produkter från vårt uthyrningsföretag Liftroller Rental AS. Våra kundrådgivare skräddarsyr ett paket som passar just ditt projekt. 

 

God samhällsekonomi är att se till att människor förblir arbetsföra så länge som möjligt

I byggbranschen ställs vi dagligen inför en rad utmaningar kopplade till hälsa, miljö och säkerhet. En av dessa utmaningar är att forsla material från markplan upp till det våningsplan det ska användas på. Många av metoderna som används är tungrodda och tidskrävande och risken för skador på arbetare, förbipasserande och byggnaden är stor.

Flertalet skador och olycksfall i byggbranschen kan kopplas till hantering av tunga föremål. Arbetare som måste bära material en hel arbetsdag blir utslitna och omotiverade. Transportlogistiken utgör även en stor andel av antalet timmar ett byggprojekt tar att slutföra. Därför kan man göra stora besparingar genom att använda rätt utrustning, både när det gäller arbetarnas hälsa och i direkta tidsbesparingar i projektet.

Arbeider løsner stropper fra krok på kran
Arbeidere står rundt Liftroller Wall

Bakgrund i byggbranschen

Idén till Liftroller fick grundaren Ivar Ole Wik när han jobbade som byggledare och i det ena projektet efter det andra upplevde vilken stor utmaning det var med in- och utforsling av material, byggavfall och utrustning i flervåningshus. Efter att ha bevittnat ett antal nästan-olyckor, skador på personal, material och byggnader, samt konstaterat hur enormt mycket tid som gick åt till logistik som borde ha ägnats åt att bygga istället, bestämde sig grundaren för att hitta en bättre lösning på dessa logistikutmaningar. Lösningen måste kunna anpassas efter många olika typer av byggnader, vara enkel att montera och använda och – viktigast av allt – vara säker för användarna. Företagets vision är enkel:

 ”Vi ska reducera antalet skador, olyckor och hälsoproblem kopplade till lyft och materialhantering i byggbranschen genom att erbjuda den snabbaste, enklaste och säkraste metoden för in- och utforsling av tunga föremål i en byggnad.”

 Tillsammans har vi en bred yrkesbakgrund. Flera i Liftroller-teamet kommer från byggbranschen och har själva fysiskt erfarit tunga lyft, trånga utrymmen, minimal hissplats och snäva tidsgränser. Vi lanserade vår första produkt 2015, och därefter har vi utvecklat en hel serie av produkter som förenklar logistiken på byggarbetsplatser världen över. Alla med samma DNA: snabbare, enklare, säkrare.

Ny affärsmodell

För att erbjuda våra kunder optimala lösningar i byggprojekten valde vi att fr.o.m. den 1 januari 2020 ändra affärsmodell från försäljning till uthyrning för våra kunder i Skandinavien. Varje enskilt projekt har sina utmaningar och med en stor uthyrningspark med olika modeller, kan vi skräddarsy ett paket som är optimalt för det enskilda byggprojektet. 

Vi lagerför produkterna på flera platser runt om i Skandinavien för att säkerställa kort leveranstid. Vårt mål är att kunden ska uppleva att den får en effektivare byggplatslogistik och därmed sparar pengar. Det är mycket få projekt som vi måste säga nej till på grund av att våra produkter inte passar.

Montering av rullene på Liftroller Wall, på byggeprosjektet Danske Bank i København
Gründer Ivar Ole Wik står ved rullene til Liftroller Wall, og snakker med kranfører fra Padøy Transport

Hög kvalitet i alla led

Grunden till en robust och välfungerande produkt är en god design som är omsorgsfullt genomarbetad in i minsta detalj. Vi fokuserar kompromisslöst på hög kvalitet i alla led. Ända från design- och produktutvecklingsprocessen till vår kvalificerade kundrådgivare och servicepersonal som tar hand om alla våra trevliga kunder. Vi utvecklar nya produkter för att möta byggbranschens ständigt föränderliga behov. Vi har ett nära samarbete med Innovasjon Norge och har fått stöd därifrån för flera av våra processer och produkter.

Vilken idé funderar du på?

Har du en bra idé som skulle förenkla arbetet på byggarbetsplatsen? Kontakta oss så förverkligar vi den tillsammans!

Aktuelt

Mässor

Sist oppdatert: 21.08.2023