Skip to content

Liftroller Floor –

Lyftplattform med rullar för effektiv inforsling av material

Liftroller Floor är en lyftplattform med rullar utvecklad för att lösa in- och utforsling av materialleveranser då det finns öppningar från golv till tak.

Materialleveranse på Liftroller Floor

Rullarna har låg bygghöjd och man kan därför nyttja takhöjden optimalt och få in höga materialförpackningar. Liftroller Floor består av ett antal mindre separata moduler som är enkla att montera ihop. Modulerna har låg vikt och kan bäras av en person.

Materialleveranser rullas in på golvnivå och fraktas vidare med en standardpallastare. Liftroller Floor är certifierad för en lyftkapacitet på 1 500 kg. Du kan använda Liftroller Crane för att lyfta upp material på gipsbockar. Läs mer om Liftroller Crane här.

Montering och användning av Liftroller Floor

  • Liftroller Floor har låg egenvikt och kan enkelt fraktas i hanterbara delar till önskat våningsplan i byggnaden.
  •  Den är enkel att montera och demontera och placeras på europapall när den ska transporteras till och från byggarbetsplatsen.
  • Kräver inte certifierade montörer, kan monteras av användaren.
  • Rampen är försedd med hjul och kan därför monteras ihop på tryggt avstånd från kanten på plattan och därefter rullas på plats.
  • När Liftroller Floor inte används är den avspärrad med ett räcke för att förhindra att någon går ut på den.
  • Arbetszonen är tydligt utmärkt för att garantera säkerheten.
  • Rullbanan är försedd med en kraftig fjäderbelastad laststopp ytterst. Denna betjänas med en fotpedal så att man kan fälla ner laststoppen när man är redo att rulla ut lasten.
  • Liftroller Floor fungerar lika bra som lösning för både in- och utforsling av materialleveranser.
  • Anpassad för standardpallastare. Både lång och kort pallastare kan användas baserat på behov.
montering av takstøtter på Liftroller Floor
animert bilde av Liftroller Floor

Tekniska specifikationer

Standard Optional
Innvändig bredd (maximal lastbredd) [mm] 1400
Utvändig bredd (inklusive manövreringshjul) [mm] 1780
Bredd yttre del [mm] 1600
Längd invändig del [mm] 2000
Längd utvändig del [mm] 1300
Total längd [mm] 3300
Minsta takhöjd [mm] 2200 3000
Maximal takhöjd [mm] 3250* 4050
Höjd från golv till översta rullar [mm] 85
Bredd U spår för pallyftare [mm] 570
Total vikt [kg] 259**
Maximal belastning [kg] 1500

*.   Andra storlekar tilverkas på beställning.
** Demonteras enkelt, utan verktyg så att den kan bäras i hanterbara delar.

Prata med oss om uthyrning

Varje byggprojekt är unikt och vi hjälper dig att välja vilken produkt som passar bäst efter dina förutsättningar

Sist oppdatert: 29.12.2023