Skip to content

Om Liftroller-systemet

Snabbare, enklare och säkrare logistik på byggarbetsplats.

I byggbranschen ställs vi dagligen inför en rad utmaningar kopplade till hälsa, miljö och säkerhet. En av dessa utmaningar är att forsla material från markplan upp till det våningsplan det ska användas på. Vi har löst dessa utmaningar.

Logistiklösningen Liftroller är utvecklad för snabbare, enklare och säkrare materialhandtering på byggarbetsplatser.

 
material transporteres inn på Liftroller Wall

Rulla in material och utrustning i bygget på transportbandet med rullar.

Liftroller-systemet består av en serie produkter som har utvecklats för att lösa logistikutmaningar på byggarbetsplatser. Systemet används i byggprojekt för att man snabbare, enklare och säkrare ska kunna forsla in material i byggnader. Liftroller-systemet har försetts med rullar för ökad effektivitet och säkerhet samt minimal belastning på arbetare.

Liftroller-systemet består av bärbara komponenter som sätts ihop för att bilda ett transportband med rullar från utsidan till insidan av byggnaden. Vi har även utvecklat en rad tilläggsprodukter för att underlätta den fortsatta transporten av material inuti byggnaden.

 Liftroller-systemet kan nyttjas maximalt genom att använda det som lösning både för inforsling av material och utrustning samt för utforsling av avfall.

Varje byggnadsprojekt är unikt och vi hjälper dig att välja vilka av produkterna som lämpar sig bäst baserat på vilka begräsningar och möjligheter som gäller för den aktuella byggarbetsplatsen.

Fördelar

Snabbare

Snabbare logistik på byggarbetsplassen

Inget driftsstoppInget driftsstopp
Snabbare inforslingSnabbare inforsling
Mindre väntanMindre väntan
Färre arbetare för att utföra jobbetFärre arbetare för att utföra jobbet
Inget krav på markhyra sparar tid och pengarInget krav på markhyra sparar tid och pengar
Inntransport på Liftroller Wall på nybygget Kilen i Bergen

Inget driftsstopp

Liftrollers plattformar är helt mekaniska produkter utan elmotorer, manöverpanel eller andra komplicerade komponenter som kan haka upp sig eller gå sönder.

Snabbare inforsling

Tillsammans med våra kunder vi gjort jämförelser med andra metoder som används i branschen för inforsling av material. Om många kollin med material behöver forslas in i en flervåningsbyggnad så är Liftroller den effektivaste metoden. Materialet levereras oftast med kranbil, och istället för att mellanlagra det på marken eller lyfta in det med kran till en materialvagn på marknivå, så går det mycket snabbare att forsla in materialet direkt från lastplanet genom ett fönster på det våningsplan där materialet ska användas. Liftroller kan användas även vid bortforsling av storsäckar med byggavfall ur byggnaden.

Mindre väntan

Med en utvändig bygghiss är det inte ovanligt att arbetare måste vänta på sin tur medan andra använder hissen. Detta medför ofta att en hel del tid går förlorad. Med Liftroller forslas kollit in på rätt våningsplan på några få minuter, och de som använder hissen berörs inte av materialleveransen, och vice versa.

Färre arbetare för att utföra jobbet

Med Liftroller kan två arbetare på kort tid tömma en lastbil med material. När materiaförpackningen landar på rullarna krävs det minimalt med styrka för att förflytta materialet inuti byggnaden. Man behöver inte ödsla energi på branta ramper och inte heller öppna förpackningar med gipsplattor för att bära in enskilda gipsplattor längre in i byggnaden. Detta sparar väldigt mycket tid, speciellt jämfört med om en massa folk ska bära in allt material som behövs. Även vid användning av bygghiss krävs oftast tre personer för att skjuta en materialvagn uppför branta ramper. Med Liftroller tillhör branta ramper det förflutna.

Inget krav på markhyra sparar tid och pengar

På trånga stadsgator är det ofta nödvändigt att hyra mark för utvändig bygghiss eller kran samt för mellanlagring av material och byggavfall. För Liftroller krävs inte detta. Kranbilen kan lyfta in allt material snabbt, enkelt och säkert genom fönstret. Den kan även forsla ut byggavfallet och transportera det till en återvinningsstation.

Liftroller Wall är en mobil lyftplattform med rullar som placeras i fönsteröppningar i byggnaden. Därmed skapas ett transportband för in- och utforsling till och från våningsplanen.

Liftroller Wagon er en manuell hydraulisk materialvogn som er skreddersydd for bruk sammen med landingsplattformen Liftroller Wall.

Liftroller Table är ett bord med rullar i den översta ramen som har specialtutvecklats för att vid behov kunna förlänga transportbandet till Liftroller Wall.

Liftroller Floor är en lyftplattform med rullar utvecklad för att lösa in- och utforsling av materialleveranser då det finns öppningar från golv till tak.

I likhet med de övriga produkterna i Liftroller-systemet, är Liftroller Crane gjord av aluminium och designad med fokus på att vara lätt att bära, montera, flytta och använda.

Kontakt

Snakk med oss

Ønsker du å leie Liftroller systemet, eller har du spørsmål om hvordan våre produkter kan løse logistikken på din byggeplass?

Ta kontakt med oss i dag. Våre kunderådgivere hjelper deg gjerne.

Fyll ut skjema og vi kontakter deg snarest. Du kan også kontakte oss direkte på telefon +47 451 85 100

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.