Close
Skip to content
Liftroller Wall

Liftroller Table -Bord med rullar som förlänger transportbanan in i byggnaden.

Liftroller Table är ett bord med rullar i den översta ramen som har specialtutvecklats för att vid behov kunna förlänga transportbandet till Liftroller Wall. Med ett förlängt transportband kan du rulla materialförpackningar och utrustning längre in i byggnaden före fortsatt hantering. Borden passar bra i byggnader med trånga passager där det inte finns utrymme att manövrera en materialvagn.

Liftroller Table har justerbara fötter för att lätt kunna anpassas till aktuell höjd för Liftroller Wall. Wall-modellen har ett naturligt fall inåt för att säkerställa att lasten rullar inåt och inte utåt. För att få en smidig övergång till rullarna på Liftroller Table är dess fötter utrustade med en finjustering så att du kan justera bordet till önskat fall.

På det sista bordet placeras en laststopp som hindrar att lasten rullar av. Borden är enkla att koppla ihop och du kan förlänga rullbanan så långt in i rummet du vill. Varje bord tål en belastning på 1 200 kg.

 

To Liftroller Table som er festet sammen

Sammanfattning av de viktigaste egenskaperna

  • Rullar i den översta ramen
  • Mekanism för att koppla samman flera bord
  • Justerbara fötter för höjdjustering
  • Medföljande stopp för säkring av last
  • Tillverkat av aluminium
  • Levereras demonterat
  • Enkelt att montera och demontera
  • Lätt att förflytta i hanterbara delar.
  • Gediget, tål 1 200 kg.
Liftroller Table med stopper

Teknisk specifikationer

Minsta höjd930 mm
Högsta höjd1255 mm
Bredd rullbord800 mm
Längd rullbord800mm
Total vikt47 kg*
Maksimum belastning1200 kg

* Demonteras enkelt, utan verktyg så att den kan bäras i hanterbara delar

animert bilde av Liftroller Table

Prata med oss om uthyrning

Varje byggprojekt är är unikt och vi hjälper dig att välja vilken produkt som passar bäst efter dina förutsättningar

Produkter

animert bilde av Liftroller Crane
Liftroller Table

I likhet med de övriga produkterna i Liftroller-systemet, är Liftroller Crane gjord av aluminium och designad med fokus på att vara lätt att bära, montera, flytta och använda.

animert bilde av Liftroller Floor
Liftroller Table

Liftroller Floor är en lyftplattform med rullar utvecklad för att lösa in- och utforsling av materialleveranser då det finns öppningar från golv till tak.

animert bilde av Liftroller Wagon
Liftroller Table

Liftroller Wagon är en manuell hydraulisk materialvagn skräddarsydd för användning tillsammans med landningsplattformen Liftroller Wall.

animert bilde av Liftroller Wall
Liftroller Table

Liftroller Wall är en mobil lyftplattform med rullar som placeras i fönsteröppningar i byggnaden. Därmed skapas ett transportband för in- och utforsling till och från våningsplanen.

Sist oppdatert: 27.09.2021