Close
Skip to content
Liftroller Wall

Liftroller El Wagon – Elektrisk materialvogn med fjernkontroll.

Liftroller El Wagon er en elektrisk materialvogn med fjernkontroll utviklet for en mer effektiv og enkel materialhåndtering på byggeplasser.

Liftroller El Wagon, elektrisk materialvogn med ruller i topprammen, helt hvet, uten last

Med Liftroller El Wagon kan du enkelt og effektivt flytte og plassere materialpakker internt i bygget. Byggemateriell rulles inn via Liftroller Wall og videre over på Liftroller El Wagon.

Materialvognen er utstyrt med fjernkontroll for en enklere håndtering når vognen skal kjøre med last. Dette er spesielt en fordel når man skal rulle inn og forflytte lange materialpakker. Siden vognen er fjernstyrt har man ikke et håndtak som kommer i konflikt med den lange lasten når man skal svinge. Fjernkontrollen kan betjenes med en hånd.

Materialpakker senkes ned på gipsbukker og frigjør vognen til neste kolli. Hev/senk funksjonen gjør det også enkelt å tilpasse høyden i forhold til Liftroller Wall når materialpakker skal rulles inn i etasjen.

Rullene er utstyrt med en bremsefunksjon for å sikre lasten når vognen er i bevegelse. Innebygde sikkerhetsfunksjoner gjør at vognen ikke kan kjøres før man har aktivert låsemekanismen på rullene. Max kjørehastighet vil ikke oppnås før rullebordet er senket til minimumshøyde.

Materialvognen tåler en belastning på 1200 kg.

Inntransport på Liftroller Wall og Liftroller El Wagon på byggeprosjektet Danske Bank i Københavnn
Fjernkontrollen som tilhører Liftroller El Wagon

Tekniske spesifikasjoner 

Minimum høyde vogn530 mm
Maksimum høyde vogn1230 mm
Lengde rullebord1700 mm
Bredde rullebord786 mm
Lengde vogn2098 mm
Bredde vogn832 mm
Ladeenhet230V/110V-50Hz
Batteri24V 2×96 Ah
Total vekt570 kg
Maksimum vektbelastning1200 kg
Hastighet0-6km/h
Liftroller El Wagon

Snakk med oss om utleie

Hvert byggeprosjekt er unikt, og vi hjelper deg med å velge hvilke av produktene som egner seg best ut fra hvilke muligheter som er på din byggeplass.

Produkter

animert bilde av Liftroller Crane
Liftroller El Wagon

I likhet med de andre produktene i Liftroller systemet, er Liftroller Crane laget i aluminium, og designet med fokus på å være lett å bære, montere, flytte, og bruke.

animert bilde av Liftroller Floor
Liftroller El Wagon

Liftroller Floor er en innløftingssplattform med ruller utviklet for å løse inntransport og uttransport av materialleveranser der hvor man har åpninger helt fra tak til gulv.

animert bilde av Liftroller Table
Liftroller El Wagon

Liftroller Table er et bord med ruller i topprammen som er utviklet for å kunne forlenge transportbåndet til Liftroller Wall.

animert bilde av Liftroller Wagon
Liftroller El Wagon

Liftroller Wagon er en manuell hydraulisk materialvogn som er skreddersydd for bruk sammen med landingsplattformen Liftroller Wall.