Dalseide & Fløysand AS satser på Liftroller

Økt etterspørsel etter Liftroller produkter verden over krevde kapital og oppbemanning.    Dalseide & Fløysand går inn som investor med frisk kapital og verdifull kompetanse.

Dag Magne Vedvik (t.v), direktør i Dalseide og Fløysand, og Ivar Ole Wik, Gründer av Liftroller. Vedvik er nå ny styreleder i Liftroller
Dag Magne Vedvik (t.v), direktør i Dalseide og Fløysand, og Ivar Ole Wik, Gründer av Liftroller. Vedvik er nå ny styreleder i Liftroller

Bauma-messen i München i april var en stor suksess for Liftroller. Økt etterspørsel førte raskt til at vi måtte bemanne opp for å serve kundene på best mulig måte. Rask vekst krever kapital, og vi valgte derfor å flagge kapitalbehovet for noen utvalgte investorer. Vi fikk svært god respons, og hadde dermed flere gode kandidater å velge mellom.

Etter en grundig vurdering av alternativene valgte vi å gå for Dalseide & Fløysand fra Bergen. De eier i dag 34% av selskapet, og har i tillegg til frisk kapital tilført oss verdifull kompetanse. De er også hovedaksjonær i FM Strand, en ledende entreprenør i Bergen som har lang erfaring med totalentrepriser innen bygg- og betongarbeid.

Dalseide & Fløysand skaper arbeidsplasser på Vestlandet gjennom investeringer i bedrifter innen eiendomsutvikling, bygg og anlegg og oljerelatert industri. Totalt sysselsetter de over 800 personer fordelt på flere titalls selskaper.  Bedriften er i vekst, og de er en aktiv investor hvor de yter såkornkapital til ulike gründerbedrifter, samtidig som de aktivt søker å styrke gruppens samlede tjenester gjennom strategiske oppkjøp. ” (Kilde: DFbergen)