Liftroller teamet vokser – Velkommen Lena

Liftroller vokser, og Lena Kaasa Bråten trer inn i stillingen som Communications Manager.

Lena Kaasa Bråten, Communications Manager
Lena Kaasa Bråten, Communications Manager

Lena er utdannet pedagog og har etter flere år som barnehagelærer satt seg på skolebenken igjen og etterutdannet seg til digital markedsfører. Hun er et kreativt hode med stor interesse for visuell kommunikasjon, design og digitale flater. Som et ledd i sin pedagog utdanning tok hun også fordypning innen kunstnerfaget, noe som kommer godt med i sin nye kreative rolle.

Lena er vår kommunikasjonsansvarlig og tar hånd om all digital markedsføring for Liftroller.