Rullet ut flere hundre tonn byggavfall på Liftroller

Bulls AS er godt kjent med Liftroller systemet, og har mye fokus på byggeplass logistikk. På sine byggeprosjekter har de ved hjelp av rullene på Liftroller økt effektiviteten betraktelig når det kommer til håndtering og forflytning av byggevarer og byggavfall.

uttransport av avfall, Bigbag med byggavfall rulles ut på Liftroller

Ved å bruke Liftrolleren til å rulle ut byggavfall har de oppnådd store besparelser på tid. Det går vesentlig raskere å rulle ut Big Bags med ferdig sortert avfall fremfor å bære det ned trappene. Ikke minst sparer man tid på å slippe all oppryddingen i heiser, trappeganger og uteområdet etter avfallshåndteringen.

Arbeiderne bruker mindre tid på bæring og forflytning av byggavfall, og kan heller bruke tiden på å uføre tømrerarbeid.

Sett i et økonomisk perspektiv vil denne effektiviseringen kreve færre arbeidere, ergo vil flere kunne fortsette arbeidet mot en ferdigstilling av prosjektet fremfor å bære på avfall,