Per Aarsleff A/S testar den nya materialvagnen Liftroller El Wagon i Köpenhamn.

Entreprenören Per Aarsleff A/S i Köpenhamn använder Liftroller-systemet på sitt pågående byggprojekt, Postbyen Danske Bank. Eftersom det i Danmark finns rekommendationer om arbetsmiljö som säger att en arbetare inte bör dra mer än 500kg last på en manuell materialvagn, vände de sig till Liftroller för att höra om vi på sikt kunde erbjuda en elektrisk materialvagn. De blev därför mycket entusiastiska när de blev tillfrågade om att testa vår nya elektriska alternativ redan 8 månader efter att vi bekräftade att vi påbörjade uppdraget. 

Materialvognen Liftroller El Wagon med last

Enklare materialhantering med en elektrisk materialvagn

Materialvagnen Liftroller El Wagon har utvecklats för att enkelt transportera och placera materialleveranser rundt på olika våningarbyggprojekt. Den är fjärrstyrd och kan därför transportera extra långt gods eftersom det inte inns några styrgrepp. Liksom vår manuella vagn, Liftroller Wagon, har den fyrhjulsstyring och låsbara rullar på toppen.

Samarbete med skickliga aktörer inom byggbranchen

Liftroller El Wagon har utvecklats i samarbete med flera skickliga aktörer inom byggbranschen. Vår danska kund Per Aarslett A/S är väl bekant med Liftroller-systemet och har redan implementerat fem Liftroller Wall med tillhörande Liftroller Wagon i byggprojektet för Danske Bank. De har därför bidragit med värdefull feedback om de önskade funktionerane på den nya elektriska vagnen. 

Branscheorganisationen Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus) fokuserar på hälsofrämjande åtgärder och en bra arbetsmiljö på byggarbetsplatser. Deras närvaro under testningen av materialvagnen har varit mycket givande och vi ser fram emot fortsatt samarbete med dem! 

Inte minst har vi haft ett nära samarbete och dialog med vår nya samarbetspartner GMV Material Handling, som har varit med och designat och tillverkat prototypen. GMV är en erkänd tillverkare i Danmark och är känd för produkter som Ergomover 1500 och Winlet-glaslyftare. 

Feedbacken från teamet på Aarsleff efter att ha testat vagnen i flera veckor var enhälligt positiv! De vill ha fler sådana leverade så snart som möjligt.