Per Aarsleff A/S tester den nye materialvognen Liftroller El Wagon i Köpenhavn

Entreprenør Per Aarsleff A/S i København bruker Liftroller systemet på deres pågående byggeprosjekt Postbyen Danske Bank. Siden det i Danmark er hms anbefalinger som sier at en arbeider ikke skal dra mer enn 500 kg last på en manuell materialvogn, så henvendte de seg til Liftroller for å høre om vi kunne tilby en elektrisk materialvogn på sikt. De var derfor svært begeistret da de ble spurt om å teste vårt nye elektriske alternativ allerede 8 måneder etter at vi tilbakemeldte at vi gikk i gang med oppgaven.

tekst til bilde
tekst til bilde

Enklere materialhåndtering med elektrisk materialvogn

Materialvognen Liftroller El wagon er utviklet for å enkelt transportere og plassere materialleveranser rundt om i etasjene på byggeprosjekter. Den er fjernstyrt og kan dermed transportere ekstra langt gods siden styrehåndtak er fraværende. I likhet med vår manuelle vogn Liftroller Wagon har den sving på alle fire hjul og ruller på toppbordet som er låsbare.

Samarbeid med dyktige aktører i byggebransjen

Liftroller El Wagon er utviklet i samarbeid med flere dyktige aktører i byggebransjen. Vår danske kunde Per Aarsleff A/S er godt kjent med Liftroller systemet, og har tatt i bruk fem Liftroller Wall med tilhørende Liftroller Wagon på nybygget Den Danske Bank. De har derfor kommet med gode innspill på hva de hadde behov for av funksjoner på den nye elektriske vognen.

Bransjeorganisasjonen Byggeriets Arbeidsmiljbus (Bam-bus) har fokus på helsefremmende tiltak og godt arbeidsmiljø på byggeplasser. Det har vært til svært god hjelp underveis, og har vært til stede under testingen av materialvognen. Vi ser frem til å samarbeide videre med dem!  

Ikke minst har vi hatt tett samarbeid og dialog med vår nye samarbeidspartner GMV Material Handling, som har vært med å designe og lage prototypen. GMV er en anerkjent produsent i Danmark, og er kjent for blant annet Ergomover 1500 og Winlet glassløftere.

Tilbakemeldingen fra gjengen i Aarsleff etter å ha testet vognen i flere uker var unisont positiv! De vil ha flere slike levert så fort som mulig.