Veidekke vil teste norsk HMS-nyvinning

Det er bra for bransjen at det kommer nye produkter som gjør det enklere for håndverkerne å ta vare på helsen. Det er fortsatt for mange i bygg og anlegg som ødelegger helsen, blant annet på grunn av veldig mange tunge løft, sier HMS- leder i Veidekke Entreprenør, Knut Arne Johnsen.

Veidekke vil teste Liftroller systemet

Liftroller systemet har etter kort tid blitt lagt merke til av byggebransjen. Den effektive løsningen for materialhåndtering gir arbeiderne på byggeplasser en helt ny hverdag. I stedet for å løfte tungt utstyr og tunge materialleveranser opp i bygningen, kan arbeiderne, med enkle grep, rulle inn alt av materiell direkte inn i etasjene på byggeprosjektet. Med andre ord er dette en løsning som vil ha en stor positiv påvirkning på helse og sikkerhet, og samtidig gi betydelige tidsbesparelser.

Veidekke er en av byggentreprenørene her i Norge som ønsker å teste ut denne innovative logistikk løsningen.

Bra for bransjen- mindre tunge løft for håndverkerne

Veidekke er et av entreprenørselskapene som viser interesse for nyvinningen. HMS-leder Knut Arne Johnsen i Veidekke Entreprenør Distrikt Oslo, forteller at han har fått produktet demonstrert og han har også fått positive tilbakemeldinger om Liftroller av datterselskapet Block Berge Bygg AS, som har testet innløftsystemet ved et rehabiliteringsprosjekt i Stavanger.

– Det er bra for bransjen at det kommer nye produkter som gjør det enklere for håndverkerne å ta vare på helsen. Det er fortsatt for mange i bygg og anlegg som ødelegger helsen, blant annet på grunn av veldig mange tunge løft, sier Johnsen.

Ser flere bruksområder for Liftroller

Ifølge HMS-lederen vil Veidekke nå finne et prosjekt hvor produktet kan testes.
– Jeg tenker først og fremst å prøve dette i et rehabiliteringsprosjekt, men det kan også være muligheter å bruke løsningen til supplerende inntransport av inventar i et nybygg-prosjekt, sier Johnsen. Han tror også Liftroller kan egne seg til andre oppgaver, for eksempel uttransport av avfall.
– Jeg ser en del muligheter ved dette produktet og jeg tror det vil komme flere bruksområder etter hvert, sier han.

Stoltz Entreprenør testet Liftroller

Stoltz Entreprenør har kjøpt sin første Liftroller og har tatt i bruk systemet under rehabiliteringen av Meteorologisk Institutt i Bergen. Underentreprenør på innredningsarbeider, Byggmester Markhus AS, har hatt god bruk for Liftroller til innløfting av flere tonn med gipsplater.
– Det er selvsagt en stor fordel for håndverkerne at de kan rulle hele pakker med gips inn vindu og inn på en vogn i stedet for å bære platene opp flere etasjer, sier Marius Kaland, hovedverneombud hos Byggmester Markhus.
– Vi ser alltid etter løsninger som kan lette arbeidet med å løfte materiell inn i byggene. Vi hadde lyst til å prøve Liftroller for å se om det virket og har gode erfaringer fra dette prosjektet. Vi har også kommet med forslag til hva som kan forbedre produktet ytterligere, sier prosjektleder Gisle Clemetsen i Stoltz Entreprenør.
Ivar Ole Wik sier han ønsker å videreutvikle Liftroller og kan røpe at han allerede jobber med et system for uttransport av avfall.

Stoltz Entreprenør har kjøpt sin første Liftroller og har tatt i bruk systemet under rehabiliteringen av Meteorologisk Institutt i Bergen.
Stoltz Entreprenør har kjøpt sin første Liftroller og har tatt i bruk systemet under rehabiliteringen av Meteorologisk Institutt i Bergen.

Vurderer kjøp

Marius Kaland utelukker ikke at også Byggmester Markus vil investere i sin egen Liftroller.
– Jeg er hovedverneombud i firmaet og vil dele de gode erfaringene vi har med produktet fra dette prosjektet. Hvis vår ordrereserve fremover tilsier at vi kan få mye bruk for et slikt produkt vil vi absolutt vurdere det, sier han.
Fikk ideen på byggeplass
Ideen til Liftroller dukket opp allerede i 2008 da Wik jobbet på byggeplass og hadde utfordringer med å få inn gips i bygget. Han skisserte da ned ideene og fant ut, via et patentfullmektigbyrå, at det ikke fantes noe lignende på verdensbasis. Etter dette har han blant annet fått god hjelp av Innovasjon Norge, og produktet er nå patentert i elleve land samt internasjonal varemerkebeskyttelse og designbeskyttelse.

Trenger investor

Foreløpig er Wik 100 prosent eier av Wik Gruppen som utvikler og leverer Liftroller, men han innser at det etter hvert vil være behov for investorhjelp, ikke minst den dagen produktet skal ta steget ut i verden.
– Vi fokuserer på Norge frem til sommeren 2017. Så er målet og ta systemet ut. Vi begynner med Norden og deretter Tyskland og England, opplyser Wik.

Aluminiumsprodukt

Liftroller er et aluminiumsprodukt som blir produsert i Polen på samme fabrikk som det norske selskapet Aluhak har stillasproduksjon. Både Liftroller Wall og Liftroller Wagon blir produsert med aluminium fra Hydro på Raufoss.

– Det er et aluminiumsprodukt fordi det skal være lett å bære opp i etasjene hvor systemet settes sammen. Også her er det en HMS-tanke, avslutter Wik.

Artikkel hentet fra: http://www.bygg.no/article/1286040